Reference
2022
Objednatel: Zakládání staveb a.s.
Investor: Městská část Praha 1

Zakotvení opěrné stěny pomocí trvalých tyčových kotev Ø 30 mm SAS 670 o délce 13,0 m s injektovaným kořenem délky 5,0 m. S ohledem na možnosti přístupu na pracoviště byla zvolena doprava vrtné soupravy a materiálu s využitím lodní dopravy po Vltavě.
Objednatel: GARTAL Stavební s.r.o.
Investor: GARTAL Holding a.s.

Stavba bytového domu Pod Bertramkou se nachází na okraji lesa v klidné lokalitě Prahy 5, nedaleko Bertramky. Objekt se dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími bude založen plošně. Po několika optimalizacích je stavební jáma zajištěna záporovým pažením. Zápory z tyčí HEB140 jsou uloženy ve vrtech. Pažení je dočasně kotveno lanovými kotvami. Hlavy kotev jsou opřeny o zapuštěné ocelové převázky. Stejným způsobem jsou zajištěny také výkopy pro opěrné zídky kolem objektu. Založení opěrných zídek bude provedeno s použitím injektovaných mikropilot s výztužnou trubkou 89/10 mm a roznášecí ocelovou hlavou.