Reference
2021
Objednatel: X SEVEN dopravní stavby s.r.o.
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Provádění 85 ks mikropilot s výztužnou ocelovou trubkou 89/10 mm a ocelovou roznášecí hlavou 25/250/250 mm pro založení nových konstrukcí pro opravu mostu. Zřízení záporového pažení z tyčí HEB220 pro zajištění stěn výkopů.