Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Reference 2018

 

 

PROVÁDÍME

SPOLEČNOST JE ČLENEM

Snímek-obrazovky-2015-04-15-v-9.22.55


Obchodní oddělení
Ing. František Dousek
tel.: +420 602 321 433
e-mail: dousek@lenako.cz

Výrobní oddělení
Filip Král
tel.: +420 774 425 980
e-mail: kral@lenako.cz

Sídlo společnosti
LENAKO s.r.o.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČ: 284 67 507
DIČ: CZ28467507

Jednatel
Radim Gaier
tel.: +420 732 475 383
Email: info@lenako.cz

Reference 2018

 • Dopravní terminál Pec pod Sněžkou
  • Objednatel GD: sdružení Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. a BAK, stavební společnost, a.s. Novostavba je v severovýchodní části zasazena do vysokého svahu, který je za současného zajišťování stěn pažením postupně odtěžován. LENAKO s.r.o. provádí část zápor, trvalých a dočasných kotev pro výstavbu nového dopravního terminálu, který bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Součástí bude také autobusový terminál, včetně odstavného parkoviště pro autobusy. Objekt je navržen se třemi nadzemními a dvěma podzemními podlažími s celkovou kapacitou 457 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také související zázemí. Terminál se staví na místě bývalého parkoviště u čerpací stanice pohonných hmot, podél stávající komunikace č. II/296 a stane se hlavním dopravním uzlem města. Budou zde soustředěny všechny autobusové spoje a navazující vnitroměstská doprava.
 • AFI City, Praha 9 – Vysočany, Kolbenova ulice
  • Objednatel ČENĚK A JEŽEK s.r.o.– zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn z pilot a ocelových zápor. Naproti stanice metra Kolbenova v Praze 9 začíná izraelský investor výstavbu prvních objektů. Nová čtvrť o velikosti cca 15 ha vyroste v brownfildu na místě bývalého průmyslového komplexu ČKD Slévárny založeném již v roce 1896. Po roce 1990 zde postupně docházelo k utlumení a ukončení výroby. Během doby se místo stalo velmi zanedbaným. Investorem plánovaná revitalizace obsahuje kromě administrativy, bydlení a obchodů také park, mateřskou školku, zahradní restauraci nebo fitness.
 • Oprava havarijního stavu železničního spodku v žst. Praha – Holešovice – S01
  sanace propadu železničního náspu – injektáž

  • Objednatel: STRIX Chomutov, a.s. – Nádraží Praha – Holešovice je umístěno na železničním náspu, který je ohraničen betonovými stěnami o výšce cca 3 – 6 m nad okolním terénem. K propadu došlo cca 12 m od zastřešeného konce nástupiště ve směru od Kralup n. Vltavou, na staniční koleji č. 3, která přiléhá ke II. nástupišti. Pro zjištění rozsahu propadu železničního náspu a k určení postupu sanace byly objednatelem použity dvě geofyzikální metody: geologický radar a mikrogravimetrie a dále dynamická penetrace. Pro zajištění dostatečného a rovnoměrného vyplnění kaverny se injektáž ze směsi cementu a bentonitu prováděla pomocí manžetových trubek osazených do vrtů postupným injektováním po etážích v úrovni jednotlivých manžet. Vrty pro injektáž byly prováděny vrtnou soupravou do hloubky až 15 m ve třech řadách v podélné ose propadu ve vzdálenosti 2 m od sebe. Prostřední řada vrtů je vedena šikmo pod úhlem 45 st. směrem pod nástupiště č. II.
 • Jažlovice – most ev. č. 00323-1a přes dálnici D1 – km 14 – středový pás
  • objednatel PORR a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb  – Jáma pro základ pilíře P2 je zajišťována mikrozáporovým rozepřeným pažením. Pažení bude tvořit zároveň bednění pro betonáž základu. Vrty pro zápory je prováděno ze úrovně stávajícího terénu. Zápory jsou z tyčí HE100B v délce 4,0 m. Postupně s prováděním výkopů budou mezi zápory osazeny dřevěné pažiny. V úrovni výkopu podle projektové dokumentace bude osazen rozpěrný rám, v rozích budou pažící stěny rozepřeny ocelovými rozpěrami z ocelových trubek 89/10mm a výkopové práce bude možné dokončit na předepsanou úroveň základové spáry.
 • Bytový dům „NOVÁ ROUDNÁ“, Plzeň – dočasné kotvy záporového pažení
  • GD PRESTOL holding a.s.
  • objednatel Zakládání Group a.s. – Staveniště se nachází v plzeňské čtvrti Roudná, v údolní nivě řeky Mže, u křižovatky ulic Otýlie Beníškové a Malická. Budovaný objekt bude mít 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží pro parkování. Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Stavební jáma pro suterén je zajištěna pomocí dočasně kotvené záporové stěny. Záporovou stěnu kotvíme v jedné úrovni pomocí dočasných 3 a 4 pramencových kotev podle projektu objednatele. Kotvy budou po provedení injektáže kořenových částí předepnuty.
 • Distillery Land likérky Rudolf Jelínek v Praze
  • U Lužického semináře 116/48, Praha 1– mikropiloty
  • Objednatel: Zakládání Group a.s.
  • Generální dodavatel: Energie – stavební a báňská a.s.
  • Projektant: Interplan CZ s.r.o. ve spolupráci s významným architektem akad. arch. Janem Konečným CSc.
  • vrtané mikropiloty s ocelovým nosným jádrem SAS 670/30mm s žebrovým závitem a cementová injektážVizovická likérka Rudolf Jelínek je investorem přestavby domu U Bílé botky na rohu Klárova a ulice U Lužického semináře. Areál bude po dokončení sloužit jako reprezentativní firemní prodejna, muzeum ovocnářství a výroby ovocných destilátů. V podzemní části bude umístěn archiv destilátů a společenský prostor Spolku přátel Jelínkovy slivovice. V domě U Bílé botky v minulosti bydlela herečka Slávka Budínová.
 • Polyfunkční dům – Praha 9 – lokalita Českomoravská
  • objednatel HINTON a.s. – zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn tvořených záporovým pažením
  • Investor: Central Group a.s.
  • Novostavba vzniká na pozemek trojúhelníkového půdorysu mezi ulicemi Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda nedaleko nákupního střediska Harfa a O2Arény. Projekt vytvoří zcela nový uliční blok, s téměř 200 byty a reprezentativními obchodními prostorami v 1NP. Součástí objektu jsou podzemní garáže.

   

 • Magna Liberec, lakovna L4
  • objednatel KOREPO spol. s r.o. – zhotovení dočasného záporového pažení technologické jámy ze železového betonu
  • Investor: MAGNA EXTERIOR (Bohemia) s.r.o., Liberec
  • Technologická jáma v hale je pažena dočasným záporovým pažením z HEB140, pažené plochy jsou osazovány dřevěnými pažinami. S ohledem na hloubku jámy a další technologie provádění je navrženo rozepření záporového pažení ocelovými rozpěrami v úrovni nad stávající podlahou.
 • Polyfunkční dům Bassova, Praha 9 – Vysočany
  • objednatel HINTON a.s. – zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn tvořených železobetonovými vrtanými pilotami
  • Investor: Central Group a.s.
  • Novostavba vznikne na pozemku v proluce podél ulice Bassova v těsném sousedství stanice metra Vysočanská. Objekt s cca 130 bytovými jednotkami po dokončení dotvoří stávající uliční blok. Neodmyslitelnou součástí objektu jsou podzemní garáže.
 • Rezidence Prachnerova, Praha 5 – Košíře

  • objednatel ČENĚK A JEŽEK s.r.o. – zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro kotvení pažících stěn z převrtávaných pilotových stěn a pilířů tryskové injektáže
   Investor: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., divize Invest
   Architekt: A.LT ARCHITEKTI v.o.s.
   I v centru hlavního města Prahy se dá dýchat zdravý vzduch a zdravě bydlet. To jsou hlavní znaky nového ambiciózního projektu, který vzniká v atraktivní, dynamicky se rozvíjející lokalitě Smíchov-Košíře, přesněji řečeno v jedné z posledních proluk v ulici Vrchlického. V objektu bude instalován unikátní systém rekuperace vzduchu s filtry druhé generace. Ten zajistí mimořádně čisté ovzduší. Každý byt bude mít vlastní živou lodžii s možností využití třeba na minizahrádku. Hlavním charakterem budoucí zástavby je osobitá architektura a zajímavá a pečlivě laděná dispozice jednotlivých bytů, díky které má každý klient možnost najít si bydlení plně odpovídající svému životnímu stylu. Dům respektuje stávající zástavbu a krajinný ráz lokality, zároveň však splňuje požadavky na současné moderní bydlení. Bude postaven jeden moderní bytový dům o výšce 8 NP špičkové stavební kvality.Parkování bude zajištěno Ve vícepodlažních podzemních garážích. Pro podzemní parking je budována stavební jáma zajištěná po obvodu převrtávanými pilotovými stěnami kotvenými dočasnými lanovými zemními kotvami ve více úrovních.

 

 

 

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...