Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Reference 2017

 

 

PROVÁDÍME

SPOLEČNOST JE ČLENEM

Snímek-obrazovky-2015-04-15-v-9.22.55


Obchodní oddělení
Ing. František Dousek
tel.: +420 602 321 433
e-mail: dousek@lenako.cz

Výrobní oddělení
Filip Král
tel.: +420 774 425 980
e-mail: kral@lenako.cz

Sídlo společnosti
LENAKO s.r.o.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČ: 284 67 507
DIČ: CZ28467507

Jednatel
Radim Gaier
tel.: +420 732 475 383
Email: info@lenako.cz

Reference 2017

 

 • Bytový komplex Panorama Plzeň, Nemocniční ul.

  • objednatel Geoindustrie s.r.o. – zhotovení  dočasných zemních lanových kotev pro zajištění stavební jámy záporovým pažení, včetně předepínání kotev. Novostavba bude v budoucnu tvořit komplex složený ze čtyř obytných budov vystavěný na území městského obvodu Plzeň 3, v městské části Bory, mezi ulicemi Stehlíkova a Nemocniční.

 

 

 

 • May House, ul. 5. května, Praha 4 – Pankrác
  • objednatel Hinton a.s. zhotovení maloprofilových zápor a dočasných zemních 2 a 3 pramencových kotev pro zajištění stavební jámy. Novostavba v budoucnu nabídne sedmi podlaží kancelářských a obchodních ploch ve vysokém mezinárodním standardu. Podzemní garáže budou přístupné vjezdem přímo z ulice 5. května.

 

 • Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží
  • objednatel BÖGL a KRÝSL, k.s. zajištění výkopu jámy v kamenné opěrné zdi pro založení severní patky lávky záporovým pažením z HEM120 dočasně kotveným. Založení základu patky na mikropilotách dn 108/16 mm, vč. přikotvení svahu šikmými mikropilotami dn 108/16 mm. Injektáž prostoru za rubem opěrné zdi.

 

 

 

 

 

 

 • JUTA a.s. – výrobní závod 02, Úpice – mikropiloty
  • objednatel MATEX HK s.r.o.– hlubinné založení základových patek novostavby haly na injektovaných mikropilotách s výztužnou trubkou Ø 89/10 mm – 92 ks – 552 m

 

 • RD Hanspaulka, Praha 6 – záporové pažení
  • objednatel SSG s.r.o.– zajištění stavební jámy pro dostavbu garáže dočasným rozepřeným záporovým pažením

 

 • ČOV Rozvadov – dočasné kotvy
  • objednatel PRAGIS a.s.– dočasné zemní kotvy pro zajištění stavební jámy štětovými stěnami

 

 • BD v ul. U Křížku, Praha 4
  • objednatel Zakládání Group a.s. – hlubinné založení základových konstrukcí novostavby na injektovaných mikropilotách s výztužnou trubkou Ø 89/10 mm

 

 • BD Pod Barvířkou, Praha 5

 

 • Průzkumné a sanační vrty Klabava – Jakobi
  • objednatel SG Geotechnika a.s.– 5 ks vertikálních sanačních vrtů délky do 25 m s vystrojením a injektážemi

 

 

 • Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš – mikropiloty
  • objednatel RMC STAVBY s.r.o..– hlubinné založení přístavby objektu a věží na injektovaných mikropilotách s výztužnou trubkou Ø 89/10 mm a 108/12 mm – jedná se o pokračování v rekonstrukci objektu sestávajícího se ze dvou budov č.p. 42 a 43 v Kostelní ulici. Objekt je nyní zázemím pro příspěvkovou organizaci KC LaRitma, zajišťující nabídku kultury pro občany města Aš. Po rekonstrukci zbývající části poskytne útočiště také pro základní uměleckou školu. V komplexu kulturního centra se bude upravovat budova situovaná blíže k radnici. Základní umělecká škola zde obsadí všechna podlaží. V plánu je také přístavba s novým vchodem a polootevřeným atriem. V místě budou vztyčeny čtyři ocelové věže, propojené s terénem úzkými lávkami, v obdobném provedení jako už stojící únikové schodiště, tedy s opláštěním z ocelových tenkostěnných profilů.
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...