Reference
2017
Přístavba KVOP, Údolní 39, Brno
Objednatel MSO servis spol. s.r.o.

Zhotovení dočasně kotveného záporového pažení stavební jámy pro přístavbu objektu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.
Bytový komplex Panorama Plzeň, Nemocniční ul.
Objednatel Geoindustrie s.r.o.

Zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro zajištění stavební jámy záporovým pažení, včetně předepínání kotev. Novostavba bude v budoucnu tvořit komplex složený ze čtyř obytných budov vystavěný na území městského obvodu Plzeň 3, v městské části Bory, mezi ulicemi Stehlíkova a Nemocniční.
KORU Vinohradská, Za Strašnickou vozovnou, Praha 10
Objednatel Hinton a.s.

Zhotovení dočasných zemních 4 pramencových kotev a zemních trnů pro zajištění záporového pažení stavební jámy.
Sanace skalního masivu Strečno – SK
Objednatel Minova Bohemia s.r.o.

Dodání a předepnutí trvalých lanových kotev
May House, ul. 5. května, Praha 4 – Pankrác
Objednatel Hinton a.s.

Zhotovení maloprofilových zápor a dočasných zemních 2 a 3 pramencových kotev pro zajištění stavební jámy. Novostavba v budoucnu nabídne sedmi podlaží kancelářských a obchodních ploch ve vysokém mezinárodním standardu. Podzemní garáže budou přístupné vjezdem přímo z ulice 5. května.
Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží
Objednatel BÖGL a KRÝSL, k.s.

Zajištění výkopu jámy v kamenné opěrné zdi pro založení severní patky lávky záporovým pažením z HEM120 dočasně kotveným. Založení základu patky na mikropilotách dn 108/16 mm, vč. přikotvení svahu šikmými mikropilotami dn 108/16 mm. Injektáž prostoru za rubem opěrné zdi.
D1 modernizace ‑ úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov – záporové pažení
Objednatel Minova Bohemia s.r.o.

Zajištění výkopů stavebních jam objektů SO 201 a SO 202 při rekonstrukci dálnice D1 záporovým pažením, pažení je kotveno dočasnými zemními kotvami ve třech až čtyřech úrovních
Argentinská Office Building, Praha 7 – záporové pažení
Objednatel HINTON a.s.

Kotvení dočasnými zemními kotvami pro záporové pažení stavební jámy novostavby na nároží ulic Plynární, Argentinská a V Zákoutí
Rozšíření centrály ČSOB Praha – Radlice
Objednatel AZ SANACE a.s.

Trvalé lanové kotvy s elektrickou ochranou pro prostředí s budoucím možným vlivem bludných proudů – dodání a předepínání
U Laboratoře, Praha 6
Objednatel Čermák a Hrachovec a.s.

Zajištění mostního křídla nad budoucím výkopem cílové jámy C5 pro provedení bezvýkopové sanace vodovodního potrubí – dočasné zemní kotvy
Rezidence Radimova, Praha 6 – Břevnov – dočasné kotvy
Objednatel Zakládání Group a.s.

Kotvení prvků zajištění stavební jámy dočasnými zemními kotvami
JUTA a.s. – výrobní závod 02, Úpice – mikropiloty
Objednatel MATEX HK s.r.o.

Hlubinné založení základových patek novostavby haly na injektovaných mikropilotách s výztužnou trubkou Ø 89/10 mm – 92 ks – 552 m
RD Hanspaulka, Praha 6 – záporové pažení
Objednatel SSG s.r.o.

Zajištění stavební jámy pro dostavbu garáže dočasným rozepřeným záporovým pažením
ČOV Rozvadov – dočasné kotvy
Objednatel PRAGIS a.s.

Dočasné zemní kotvy pro zajištění stavební jámy štětovými stěnami
BD v ul. U Křížku, Praha 4
Objednatel SG Geotechnika a.s.

5 ks vertikálních sanačních vrtů délky do 25 m s vystrojením a injektážemi
BD Pod Barvířkou, Praha 5
Objednatel Čeněk a Ježek s.r.o.

Dočasné zemní kotvy pro prvky zajištěná stavební jámy – 724 m
Průzkumné a sanační vrty Klabava – Jakobi
Objednatel: Čeněk a Ježek a.s.
Developer: IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o.
Architekt: Picek Architect s.r.o.

Provádění dočasných zemních kotev pro zajištění výkopu stavební jámy pro rezidenční projekt novostavby v Praze 5, na rozhraní Klamovky a Košíř. Bytový dům vzniká v příkrém svahu. Bytový dům bude mít kaskádovitou strukturou a součástí objektu bude také vlastní lesopark na části přilehlého pozemku. K prosvětlení interiérů budou použita velkoformátová okna. V domě jeho obyvatelé budou moci najít posilovnou, saunou a prostory pro uložení jízdních kol či kočárků.

Rekonstrukce Malátova 611/7, Praha 5 – mikropiloty
Objednatel HINTON a.s.

Hlubinné založení železobetonové konstrukce zakladače a pomocné ocelové bárky na injektovaných mikropilotách s výztužnou trubkou Ø 89/10 mm z úrovně 2.PP
Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš – mikropiloty
Objednatel RMC STAVBY s.r.o.

Hlubinné založení přístavby objektu a věží na injektovaných mikropilotách s výztužnou trubkou Ø 89/10 mm a 108/12 mm – jedná se o pokračování v rekonstrukci objektu sestávajícího se ze dvou budov č.p. 42 a 43 v Kostelní ulici. Objekt je nyní zázemím pro příspěvkovou organizaci KC LaRitma, zajišťující nabídku kultury pro občany města Aš. Po rekonstrukci zbývající části poskytne útočiště také pro základní uměleckou školu. V komplexu kulturního centra se bude upravovat budova situovaná blíže k radnici. Základní umělecká škola zde obsadí všechna podlaží. V plánu je také přístavba s novým vchodem a polootevřeným atriem. V místě budou vztyčeny čtyři ocelové věže, propojené s terénem úzkými lávkami, v obdobném provedení jako už stojící únikové schodiště, tedy s opláštěním z ocelových tenkostěnných profilů.