Reference
2015
ZEVO Chotíkov II. etapa
objednatel Hinton a.s – trvalé 4pamencové kotvy
BD Merhautova 931/13, Brno
objednatel GEOINDUSTRIE s.r.o. – kotvení záporového pažení dočasnými 4pramencovými kotvami
Obytný areál Prosek I – objekt G, Praha
objednatel Hinton a.s – pilotové založení (piloty průměru 600, 750 a 900 mm
ZOO Praha – Revitalizace skalního masivu – svah nad expozicí vzácných papoušků
objednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. -zajištění opěrné stěny trvalými kotvami
Výstavba nového vedení, Dětřichov nad Bystřicí,okres Bruntál
objednatel GEOINDUSTRIE s.r.o. – založení patek stožárů VVN na mikropilotách
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl .n. – žst. Praha Hostivař – II etapa
objednatel Metrostav a.s, D5 – záporové pažení nekotvené, táhla
Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov – Cheb
objednatel Metrostav a.s, D5 – dočasně kotvené záporové pažení mezi kolejemi, založení mostu na mikropilotách
Dálnice D3 Svrčinovec – Skalité, SK
objednatel Minova Bohemia s.r.o. – VÁHOSTAV – SK, a.s. – dodání a předepnutí trvalých kotev
Cubic House, Praha 5
objednatel SVIPP, s.r.o. – dodání a předepnutí trvalých kotev
Optimalizace trati Cheb (mimo)-státní hranice SRN, SO 86-38-19, Cheb – st. hranice, železniční most v km 148,065
objednatel Merostav a.s., divize 4 – podchycení opěry a křídla O2 tryskovou injektáží
ČOV Modletice – zajištění stavební jámy
objednatel APRIS 3M s.r.o. – dočasně kotvené záporové pažení stavební jámy nového objektu ČOV a sepnutí stávajícího objektu ocelovými táhly
Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda, SO 02-14-01 a SO 02-14-02
objednatel PRAGOSTAV – Zličín s.r.o. – injektáž kamenného zdiva dvou propustků pod železniční tratí
Novostavba BD Bieblova, Praha 5 – zajištění stavební jámy
objednatel Zakládání Group a.s. – dočasně kotvené záporové pažení stavební jámy bytového domu a podchycení stávajících sousedních objektů mikropilotami
Bytový dům Vokáčova, Praha 4 – Michle – zajištění stavební jámy
objednatel Hinton a.s. – dočasné kotvy záporového pažení stavební jámy bytového domu
BD Pod Petrovem B, Brno – zajištění stavební jámy
objednatel Hinton a.s. – dočasně kotvené záporové pažení stavební jámy bytového domu a podchycení stávajícího sousedního objektu mikropilotami
III/3292 Radim, SO 201 – most ev č 3292-1
objednatel Transbeton Bohemia s.r.o. – nízkotlaké injektáže stávajícího kamenného zdiva a zhotovení podchycení stávajících opěr mostu tryskovou injektáží
Ponovia Rezidence, Brno – zajištění stavební jámy
objednatel Hinton a.s. – dočasně kotvené záporové pažení stavební jámy novostavby a podchycení stávajícího sousedního objektu mikropilotami
Janáčkovo kulturní centrum v Brně – zajištění stavební jámy – 1. část
objednatel Čeněk a Ježek s.r.o. – dočasně 2, 3 a 4 pramencové lanové kotvy pro kotvení záporového pažení stavební jámy
Made on
Tilda