Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

ZOO Praha

trvalé kotvy

Popis prací

V pražské ZOO je budován objekt expozice vzácných papoušků a je situován do příkrého svahu. Zadní stěna budované expozice je zajištěna  trvalou pažící konstrukcí, jejichž základ tvoří stěny z mikrozápor HE140B, kotvené dvěma až třemi řadami trvalých kotev.  Ve zhlaví mikrozápor je vybudována stěna ze železového betonu, přes kterou jsme provedli horní řadu trvalých kotev. Další dvě řady trvalých kotev jsme provedli v předepsaných úrovních přes předsazené železobetonové převázky. Kotvení bylo prováděno v souběhu s postupem těžení stavební jámy, během kterého byla na plochy mezi převázkami nanášena vrstva vyztuženého a odvodněného stříkaného betonu.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...