Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Železniční trať Cheb – Chomutov

záporové pažení kotvené dočasnými kotvami

Popis prací

Na železniční trati Cheb – Chomutov jsme při rekonstruci dvou mostů provedli zajištění výkopů v železničním náspu. Podle upraveného projektu bylo pužito záporové pažení kotvené dočasnými pramencovými kotvami naší výroby. S ohledem na celkový harmonogram stavby bylo nutné provádět zápory mezi kolejemi v době nočních výluk. Jeden z mostů je založen na mikropilotách.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...