Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Výstavba objektu ZŠ, Praha

Popis prací

Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha Čakovice –dočasně kotvené záporové pažení

  • objednatel PKS stavby a.s. – Stavební jáma pro suterén dostavby ZŠ v Praze – Čakovicích je zajištěna pomocí dočasně kotvené záporové stěny. Pažení je navrženo jako odsazené od budoucí konstrukce vestavby. Zápory jsou provedeny z tyčí IPE 270 osazovaných do vrtů, kořen zápor je vyplněn betonem C8/10. S postupem zemních prací jsou mezi zápory vkládány dřevěné pažiny tl. 80 mm. Záporová stěna je kotvena v jedné úrovni pomocí dočasných 3 pramencových kotev.

 

 

 

  

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...