Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Přístavba KVOP, Údolní 39, Brno

Popis prací

objednatel: MSO servis spol. s r.o. – zhotovení  dočasně kotveného záporového pažení stavební jámy pro přístavbu objektu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...