Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Karlovy Vary, Horní nádraží Lávka

Popis prací

objednatel BÖGL a KRÝSL, k.s. – zajištění výkopu jámy v kamenné opěrné zdi pro založení severní patky lávky záporovým pažením z HEM120 dočasně kotveným. Založení základu patky na mikropilotách dn 108/16 mm, vč. přikotvení svahu šikmými mikropilotami dn 108/16 mm. Injektáž prostoru za rubem opěrné zdi.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...