Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Belgická 24 a 26, Praha 2

záporové pažení a trysková injektáž

Popis prací

Při rekonstrukci bytových domů byly prováděny ve vnitrobloku výkopy pro zřízení parkovacích zakladačů. Část stavební jámy podél stávajích objektů byla zajištěna pilíři tryskové injektáže. Ty zároveň sloužily k podchycení stávajích sousedních konstrukcí. Zbývající části stavební jámy do dvora byly zajištěny záporovým pažením. Záprové pažení bylo rozepřeno nad úrovní budoucí železobetonové konstrukce rozpěrami z ocelových trubek.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...