Reference
2017
Přístavba KVOP, Údolní 39, Brno
objednatel MSO servis spol. s.r.o. – zhotovení dočasně kotveného záporového pažení stavební jámy pro přístavbu objektu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.
Bytový komplex Panorama Plzeň, Nemocniční ul.
objednatel Geoindustrie s.r.o. – zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro zajištění stavební jámy záporovým pažení, včetně předepínání kotev. Novostavba bude v budoucnu tvořit komplex složený ze čtyř obytných budov vystavěný na území městského obvodu Plzeň 3, v městské části Bory, mezi ulicemi Stehlíkova a Nemocniční.
KORU Vinohradská, Za Strašnickou vozovnou, Praha 10
objednatel Hinton a.s. – zhotovení dočasných zemních 4 pramencových kotev a zemních trnů pro zajištění záporového pažení stavební jámy.
Sanace skalního masivu Strečno – SK
objednatel Minova Bohemia s.r.o. – dodání a předepnutí trvalých lanových kotev
May House, ul. 5. května, Praha 4 – Pankrác
objednatel Hinton a.s. – zhotovení maloprofilových zápor a dočasných zemních 2 a 3 pramencových kotev pro zajištění stavební jámy. Novostavba v budoucnu nabídne sedmi podlaží kancelářských a obchodních ploch ve vysokém mezinárodním standardu. Podzemní garáže budou přístupné vjezdem přímo z ulice 5. května.