Letiště Praha
Nová retenční nádrž na ČOV a ČKV Sever, Kněževes

GD: Skanska a. s. Objednatel: Čeněk a Ježek a.s. – Zajištění stavební jámy a pilotové založení provádí Objednatel. Společnost LENAKO s.r.o. provádí kotvení pažících stěn dočasnými 3 a 4 pramencovými lanovými kotvami. Po provedení injektáže kořenové části budou dočasné kotvy předepnuty na hodnoty předepsané realizačním projektem.