Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Mikropiloty

PROVÁDÍME

 

SPOLEČNOST JE ČLENEM

Snímek-obrazovky-2015-04-15-v-9.22.55


Obchodní oddělení
Ing. František Dousek
tel.: +420 602 321 433
e-mail: dousek@lenako.cz

Výrobní oddělení
Filip Král
tel.: +420 774 425 980
e-mail: kral@lenako.cz

Sídlo společnosti
LENAKO s.r.o.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha 1
IČ: 284 67 507
DIČ: CZ28467507

Jednatel
Radim Gaier
tel.: +420 732 475 383
Email: info@lenako.cz

Mikropiloty

Mikropiloty jsou štíhlé základové prvky a slouží k přenesení tlakových a/nebo tahových sil vzniklých ve stavebním objektu do vrstev hornin kompetentních k založení stavby. Do provedeného maloprofilového vrtu průměru do 300 mm se vkládá vhodný ocelový prvek a kořenová část je injektována. Vzhledem k použití maloprofilových vrtů a k možnosti provedení šikmých vrtů mohou být mikropiloty použity nejen pro založení novostavby, ale také pro rekonstrukci a posílení stávajících základů. Použití mikropilot je vhodné zejména v případech zakládání objektů v prostorově omezených městských lokalitách, při rekonstrukcích objektů a jejich založení, v interiérech, podchytávání stávajících objektů nebo při zajištění podzemních děl.

mikropiloty

Mikropilota je tvořena v zásadě třemi částmi:

  1. Hlava mikropiloty – přebírá zatížení od stavební konstrukce
  2. Dřík (výztuž mikropiloty) – většinou prochází méně únosnými vrstvami
  3. Kořen – injektáží vytvořený prostor vetknutý do okolní horniny, který předává zatížení od stavebního objektu do horninového prostředí

Hlava mikropiloty je většinou tvořena ocelovou roznášecí deskou (rozměru např. 250/250/25 mm) upevněnou ke dříku mikropiloty a upravenou podle druhu působícího zatížení (tahová a/nebo tlaková). Hlava je zabudovávána do konstrukce novostavby. Dřík mikropiloty je nejčastěji tvořen výztuží ze silnostěnných ocelových trubek průměrů např. 70/12 mm, 89/10 mm, 108/16 mm (trubkové mikropiloty). Trubky mohou být nastavovány např. závitovými spojníky. Výztužná trubka je v kořenové části opatřena injektážním systémem. Kořenová část se obvykle injektuje vzestupným způsobem, případně opakovanou injektáží. Injektáž je na bázi cementu. Výztuž mikropiloty může být tvořena také armokošem z betonářské oceli (armokošové mikropiloty). Průměr výztužné trubky (armokošík), délka mikropiloty a délka kořene jsou dány projektem a vychází z geologických podmínek podzákladí podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu a požadavků na přenesení zatížení daného statikem stavby.

Při použití mikropilot pro posílení stávajících základů je nutné projekčně vyřešit vhodný způsob spojení se stávající konstrukcí k zajištění přenosu základového zatížení do dříku mikropilty. To vyžaduje většinou další konstrukce (např. trámy ze železového betonu přikotvené ke stávajícímu základu) a prodlužuje dobu realizace. Pokud to geologické (a ostatní) podmínky stavby dovolí je vhodnější metodou pro zvýšení únosnosti stávajících základů metoda tryskové injektáže.

 

Postup při provádění mikropilot:

Nejprve se z upravené pracovní úrovně odpovídajícím způsobem provedou vrty délky a sklonu podle projektu. Zvolená metoda vrtání závisí na geologických podmínkách a dalších okolnostech stavby. Do vrtu vyplněného cementovou zálivkou se osadí výztužný prvek mikropiloty s injektážním systémem. Následně je injektáží provedeno upnutí kořene mikropiloty do horninového prostředí. Posledním krokem bývá osazení odpovídající ocelové roznášecí hlavy.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...