Dopravní terminál Pec pod Sněžkou
GD: sdružení Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. a BAK, stavební společnost, a.s.

Novostavba je v severovýchodní části zasazena do vysokého svahu, který je za současného zajišťování stěn pažením postupně odtěžován. LENAKO s.r.o. provádí část zápor, trvalých a dočasných kotev pro výstavbu nového dopravního terminálu, který bude sloužit pro parkování osobních automobilů. Součástí bude také autobusový terminál, včetně odstavného parkoviště pro autobusy. Objekt je navržen se třemi nadzemními a dvěma podzemními podlažími s celkovou kapacitou 457 parkovacích míst pro osobní automobily. Součástí bude také související zázemí. Terminál se staví na místě bývalého parkoviště u čerpací stanice pohonných hmot, podél stávající komunikace č. II/296 a stane se hlavním dopravním uzlem města. Budou zde soustředěny všechny autobusové spoje a navazující vnitroměstská doprava.