Bytový komplex Panorama Plzeň, Nemocniční ul.

objednatel Geoindustrie s.r.o. – zhotovení dočasných zemních lanových kotev pro zajištění stavební jámy záporovým pažení, včetně předepínání kotev. Novostavba bude v budoucnu tvořit komplex složený ze čtyř obytných budov vystavěný na území městského obvodu Plzeň 3, v městské části Bory, mezi ulicemi Stehlíkova a Nemocniční.