Reference
2016
Dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice, SO A 101.1 Hlavní trasa – kotvení pilotové stěny, zářez Řehlovice km 63,050-63,750v km 148,065
objednatel Minova Bohemia s.r.o. – trvalé zemní 4 a 6 pramencové kotvy pro kotvení pilotových stěn
Valentinská 6 – Kaprova 8, Praha 1 – mikropiloty
objednatel Zakládání Group a.s. – mikropiloty 108/16 mm
PČOV Miškovice – modernizace – zajištění stavební jámy
objednatel OHL ŽS, a.s. – ve dvou úrovních dočasně kotvené záporové pažení výkopu pro dostavbu ČOV a přikotvení ponechaných částí železobetonových stěn demolovaných nádrží
Přepojení ČS Uhříněves IV a XIX, Praha 22 – zajištění dvou stavebních jám
objednatel Čermák a Hrachovec a.s. – záporové pažení jam čerpacích stanic
Main Point Pankrác, Milevská ul., Praha 4 – Pankrác – dočasné kotvy
objednatel Čeněk a Ježek s.r.o. – dočasné kotvy záporového pažení a pilotových stěn stavební jámy výškové budovy
Janáčkovo kulturní centrum v Brně – zajištění stavební jámy – 2. část
objednatel Čeněk a Ježek s.r.o. – dočasně 2, 3 a 4 pramencové lanové kotvy pro kotvení pilotových stěn pažení stavební jámy
Areál E11 D2 Blučina, SO 05.12 Dešťová kanalizace – retence
Objednatel Zakládání Group a.s. – trvalé kotvení základové desky retenční nádrže
Polyfunkční dům Plzeň, ul. Jablonského – zástavba proluky – zajištění stavební jámy
Objednatel Stavitelství ŠMÍD s.r.o. –dočasně kotvené záporové pažení výkopu pro výstavbu objektu a podchycení stávajících sousedních objektů dočasně kotvenými stěnami z pilířů tryskové injektáže
Made on
Tilda