Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Polyfunkční dům Plzeň

Zajištění stavební jámy

Popis prací

Dočasně kotvené záporové pažení výkopu pro výstavbu objektu a podchycení stávajících sousedních objektů dočasně kotvenými stěnami z pilířů tryskové injektáže

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...