Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Jažlovice – most přes dálnici D1

Popis prací

Stavba: Jažlovice – most ev. č. 00323-1a přes dálnici D1 – km 14 – středový pás

Objednatel: PORR a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb

Jáma pro základ pilíře P2 je zajišťována mikrozáporovým rozepřeným pažením. Pažení bude tvořit zároveň bednění pro betonáž základu. Vrty pro zápory je prováděno ze úrovně stávajícího terénu. Zápory jsou z tyčí HE100B v délce 4,0 m. Postupně s prováděním výkopů budou mezi zápory osazeny dřevěné pažiny. V úrovni výkopu podle projektové dokumentace bude osazen rozpěrný rám, v rozích budou pažící stěny rozepřeny ocelovými rozpěrami z ocelových trubek 89/10mm a výkopové práce bude možné dokončit na předepsanou úroveň základové spáry.

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...