Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

Bytový dům „NOVÁ ROUDNÁ“, Plzeň

Popis prací

  • GD PRESTOL holding a.s. 
  • objednatel Zakládání Group a.s. – Staveniště se nachází v plzeňské čtvrti Roudná, v údolní nivě řeky Mže, u křižovatky ulic Otýlie Beníškové a Malická. Budovaný objekt bude mít 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží pro parkování. Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Stavební jáma pro suterén je zajištěna pomocí dočasně kotvené záporové stěny. Záporovou stěnu kotvíme v jedné úrovni pomocí dočasných 3 a 4 pramencových kotev podle projektu objednatele. Kotvy budou po provedení injektáže kořenových částí předepnuty.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...