Kontakt: +420 602 421 433 | info@lenako.cz

ŽST Hostivař, Praha 10

záporové pažení kotvené dočasnými kotvami

Popis prací

Pro provádění výkopů pro výstavbu podchodu pro pěší, propustku pod tratí a opravy silničních mostů při rekonstrukci železniční stanice Praha Hostivař jsme provedli v různých místech stavby záporová pažení. S ohledem na zatížení a hloubku výkopů bylo pořeba některé úseky pažení kotvit dočasnými zemními kotvami. Hlavy kotev jsoun opřeny o nasazené ocelové převázky. Práce jsme prováděli ve dvou etapách a v návaznosti na výluky kolejové dopravy.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...